Welk probleem heeft uw kind?

Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie (spellingsproblemen, taalproblemen) of is er sprake van gedragsproblemen in de klas/thuis? (ADHD)

Kinderen die niet mee kunnen in het schoolsysteem lopen eerst een achterstand op, voordat er gesproken wordt over een leer- en/of gedragsprobleem.

Middels remedial teaching, logopodie, maatschappelijk werk kunnen veel kinderen extra ondersteund worden. En wordt de achterstand met succes ingehaald. Bij sommige kinderen werkt dit niet en volgt er een lang en frusterend traject, soms van jaren, waar er gesproken blijft worden over leer- en gedragsproblemen,maar er geen concrete mogelijkheden en oplossingen komen. Deze kinderen horen jaren wat ze niet goed kunnen en dat ze een probleem hebben. Pesten, onzeker, ongelukkig, het gevoel houden dat ze het niet te kunnen en dat ze anders zorgt ervoor dat de schoolperiode een lange en eenzame worsteling wordt.

Kinderen met dyslexie krijgen op school extra ondersteuning, maar leren zij hoe zij kunnen leren op een manier die bij hun past? Inhoeverre worden de kwaliteiten en talenten ontwikkeld? Ziet u daadwerkelijk positieve resultaten of is dyslexie een soort aandoening geworden? Ziet u uw kind groeien in zijn positief zelfbeeld, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid?

Gaat u kind met plezier naar school en leert hij/zij op speelse wijze leren, plannen, organiseren, informatie verwerken en neemt uw kind acties om nieuwe dingen te leren? Is uw kind gelukkig?

Het op jonge leeftijd aanleren van vaardigheden op het gebied van leren vergroot het positief zelfbeeld, de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid. Dit heeft een positief effect op het welzijn van uw kind en de schoolresultaten. Wilt u de mogelijkheden voor uw kind bespreken? Belt u naar 06-20695019 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Als ouder bent u wellicht zoekende naar kennis, handvatten wat u als beste voor uw kind kan regelen. Vaak wilt u eerst zelf weten wat de mogelijkheden zijn en door wie & waar & hoe uw kind gecoacht wordt. In een vrijblijvend gesprek bieden wij u aan om de mogelijkheden die passen in uw situatie en aansluiten bij uw kind met elkaar te bespreken.