Tiener- en kindercoaching

Voor u  als ouder bieden wij u een gratis kennismakingsgesprek aan. U kunt daarna besluiten of uw kind een eerste keer komt.

In een vervolgafspraak volgt het intakegesprek waar we de doelen van de coaching op zullen stellen.

Onderwerpen in een coachingstraject kunnen zijn:

> Vergroten van zijn zelfredzaamheid, weerbaarheid en eigen verantwoordelijkheid

> Slachtoffer van pestgedrag

> Onzekerheid, ongelukkig op school, psychische- en sociale klachten

> Het ontwikkelen van leervaardigheden: zoals planning, huiswerk maken, leren voor toetsen

> Beelddenken en dyslexie van probleem naar kwaliteit

> Omgaan met emoties zoals boosheid

> Verlies en rouw

> Echtscheiding

> Opvoeding

> Ouder – kind relatie

> Grenzen aangeven